Camping Os Fieitas

Parcelas

 

Plano del camping

Destacan as nosas parcelas polo cómodas e acolledoras que son nun marco natural e nun ambiente familiar. Dan dereito a uso de baños compartidos, asadores, e demais espazos e/ou servizos colectivos. Hai parcelas de diferentes orientacións e áreas, así como diferentes facilidades de acceso en función do vehículo no que nos visite.

Se ten necesidades concretas non dubide, por favor en contactar connosco antes ou despois de facer o seu reserva.

O único modo de reservar parcela é por teléfono ou mail xa que por internet non realizamos reservas de parcelas.

RESERVAS: +34 653908020

CONDICIÓNS XERAIS DAS PARCELAS

  1. Para formalizar o seu reserva deberá enviarnos debidamente cumprimentada unha solicitude de reserva por cada parcela que desexe.
  2. O cámping confirmaralle a dispoñibilidade de prazas libres de acordo coa súa petición.
  3. Coa solicitude de reserva deberá enviarnos en concepto de depósito e mediante transferencia bancaria a cantidade correspondente que a continuación se detalla: O 40% do importe total da estancia.
  4. A anulación da reserva dará dereito a reter como máximo en concepto de indemnización, a seguinte porcentaxe do sinal esixido: O 100% cando a anulación fágase con menos de 15 días de antelación á data fixada para ocupar o aloxamento.
  5. A ocupación da parcela entenderase entre as datas indicadas na solicitude de reserva. As parcelas estarán dispoñibles a partir das 16:00 horas do día de chegada e ata as 12:00 horas o día de saída.
  6. Unicamente autorizarase a entrada dun automóbil ou motocicleta por parcela. Admítense animais de compañía (cans, gatos,…) pero os seus donos serán os responsables de posibles danos ás instalacións ou molestias xeradas a outros usuarios do Cámping Vos Fieitás.
  7. Á chegada ao cámping hai que efectuar unha entrega de 60 € como garantía de posibles danos que puidese ocasionar, devandito depósito será devolto á saída unha vez comprobado o bo estado de todo o material.
  8. As roturas ou danos ocasionados deberán ser abonados de inmediato. O usuario da parcela someterase en todo momento ao regulamento de réxime interior do Cámping Vos Fieitás.
  9. En caso de visitas, autorizadas previamente pola Dirección, non poderán utilizar os servizos existentes no cámping: duchas, etc. sen abonar a tarifa establecida para o efecto.
  10. O titular da reserva comprométese a satisfacer o día da chegada, no momento de formalizar a inscrición en recepción, o importe total da factura correspondente ao período reservado.En ningún caso descontaranse os días en que o aloxamento estivese desocupado.